Byg bro mellem aktiviteter og resultater

23-11-2009

EVA har udarbejdet et notat, hvor du kan læse om, hvordan erhvervsskoler kan bruge indsatsteori som en metode til at arbejde med handlingsplanerne for at nedbringe frafald blandt eleverne. Det handler om at bygge bro mellem aktiviteter og resultater.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-558-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse