Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne - Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

31-05-2009

EVA har evalueret erhvervsskolernes handleplaner for 2009. Rapporten viser, hvilke overvejelser erhvervsskolerne gør i forbindelse med elevers frafald og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Og hvilke indsatsområder har skolerne prioriteret.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: (www) 978-87-7958-543-0

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse