Efteruddannelse - inspiration til erhvervsskoler om EUD-lærernes efteruddannelse

21-05-2009

Få inspiration til, hvordan I på erhvervsskoler kan gribe arbejdet med efteruddannelse af lærerne an. Folderen giver blandt andet konkrete bud på, hvordan I kan bryde de barrierer, der i dagligdagen forhindrer, at efteruddannelsen sætter sig spor i praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-550-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse