Delrapport 2: Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter

01-02-2009

Siden 2007 har kommunerne skullet offentliggøre årlige kvalitetsrapporter om kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau. EVA har undersøgt anden generation af kvalitetsrapporterne. Vi har stillet skarpt på, i hvilket omfang rapporterne anvendes som redskab til udvikling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-527-0 (pdf)

Opdragsgiver: Formandskabet for Skolerådet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole