Matematik A på hhx, htx og stx

14-08-2009

EVA har undersøgt, hvilke nyskabelser gymnasiereformen fra 2005 medførte for faget matematik A på hhx, htx og stx - set i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan. Vi stiller blandt andet skarpt på skiftet i læreplanen fra indholdsstyring til målstyring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-510-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse