Indsatsteori: En lærerig vej til resultater

13-08-2009

Håndbogen guider dig i, hvordan du kan styrke arbejdet med at udvikle og evaluere kommunale udviklingsprojekter ved hjælp af indsatsteori. Håndbogen henvender sig til udviklingskonsulenter og pædagogiske konsulenter inden for dagtilbudsområdet. Andre vil også kunne finde inspiration til deres arbejde med udviklingsprojekter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-516-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn