Dansk A på hhx, htx og stx - Fagevalueringer 2008

14-08-2009

EVA har undersøgt, hvilke nyskabelser der er i faget dansk på gymnasiet i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan. Vi har blandt andet stillet skarpt på skiftet i læreplanerne fra indholdsstyring til målstyring, på den øgede betoning af flerfaglige samspil og på de ændrede arbejds-, evaluerings- og prøveformer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-511-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse