Evalueringer af pædagogiske læreplaner i kommunalt perspektiv

03-04-2009

Alle dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven én gang om året evaluere deres pædagogiske læreplaner. EVA har undersøgt, hvordan evalueringer af pædagogiske læreplaner kan kvalificere beslutninger på kommunalt niveau og derved påvirke kvaliteten i dagtilbud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2009

ISBN: 978-87-7958-547-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn