Almen studieforberedelse og studieområdet - Første del af studieretningsforløbet

08-09-2008

EVA har undersøgt studieområdet og AT i første del af studieretningsforløbet på de gymnasiale uddannelser, dvs. fra afslutningen af grundforløbet til afslutningen af 2. år. Denne rapport er den anden delrapport i et projekt, hvor EVA over tre år følger en række hhx-, htx- og stx-skolers arbejde med studieområdet hhv. almen studieforberedelse (AT).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 97-887-7958-438-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse