Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne

29-10-2008

De fleste unge starter på en ungdomsuddannelse, men kun cirka 80 pct. gennemfører en uddannelse. Frafaldet er navnlig stort på erhvervsuddannelserne. EVA har analyseret den første generation af handlingsplaner i 2008 for at kvalificere ministeriets og skolernes arbejde med handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: (www) 978-87-7958-482-2

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse