Tænk på tværs i forskning og uddannelse

25-11-2008

Tværdisciplinaritet er højt på dagsordenen i international sammenhæng. Også i Danmark er der et begyndende fokus på værdien i at tænke på tværs i forskning og uddannelse. Rapporten ønsker at belyse, hvor langt der i virkeligheden er fra de politiske visioner til konkrete initiativer og handling, hvor forskere, studerende og virksomheder samarbejder på tværs af traditionelle og etablerede områder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 9788790772109

Opdragsgiver: DEA og Forum for Business Education, FBE.

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse