Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet

27-11-2008

EVA har undersøgt AMU-systemets stærke og svage sider med udgangspunkt i lov om AMU fra 2004. Vi har givet anbefalinger til, hvordan systemet kan forbedres til fordel for dem, der tager en arbejdsmarkedsuddannelse, de institutioner der udbyder uddannelserne, arbejdsmarkedets parter og samfundet som helhed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-465-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse