Ord med på vejen - vurderinger af børns sprog i tiden omkring skolestart

01-02-2008

Fra august 2009 bliver det obligatorisk for alle kommuner at vurdere børns sprog i skolestarten. EVA har undersøgt, hvilke erfaringer fem udvalgte kommuner allerede i 2008 har gjort i forhold til at vurdere børnenes sproglige kompetencer ved skolestart.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7858-480-8 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole