Ord med på vejen

01-02-2008

Få inspiration til, hvilke temaer det er særligt vigtigt at holde sig for øje, når I på skolen skal planlægge og gennemføre sprogvurderinger af børn i tiden omkring skolestart.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-481-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole