Tegn på læring - sådan gør I

07-08-2008

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud kan sætte mål for og evaluere børnenes læring inden for rammen af pædagogiske læreplaner. Inspirationsmaterialet henvender sig til institutionsledere og pædagoger, som arbejder med at opsamle og systematisere de faglige vurderinger af den pædagogiske praksis og børnenes læring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-452-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn