Dansk A på hf - fagevalueringer 2007

16-08-2008

EVA har undersøgt faget dansk på A-niveau på hf med udgangspunkt i bekendtgørelsen, læreplanen og vejledningen, som er fulgt med gymnasiereformen i 2005.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN: 978-87-7958-449-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse