Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner - slutrapport

04-04-2008

EVA har afdækket omfang, anvendelse og virkning af de pædagogiske læreplaner. Dvs. at evalueringen omfatter både processen i forbindelse med implementeringen af loven i 2004 og de resultater, man kan se godt tre år efter, at loven trådte i kraft.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

Opdragsgiver: Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender (Rapporten er bestilt af Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggenderog udgivet af Velfærdsministeriet)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn