Arbejdet med pædagogiske læreplaner - kort gennemgang

04-04-2008

EVA har udarbejdet et hæfte med en kort gennemgang af de vigtigste resultater fra den landsdækkende evaluering af de pædagogiske læreplaner. Formålet er at give gode ideer til det videre arbejde med læreplaner. Hæftet bygger videre på inspirationsmaterialet med erfaringer fra første del af evalueringen, 2007.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2008

ISBN:  87-7546-384-9

Opdragsgiver: Et konsortium bestående af AKF, NIRAS,Konsulenterne, UdviklingsForum og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn