I gang med pædagogiske læreplaner

23-10-2007

Få inspiration til, hvordan I som dagtilbud og som kommune kan arbejde med pædagogiske læreplaner. Materialet er henvendt til dagtilbuddenes pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledere, dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter i kommunerne - og til forældre i bestyrelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-918-5805-5

Opdragsgiver: Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender. Dette inspirationsmateriale er udarbejdet af et konsortium bestående af AKF, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Niras Konsulenterne og UdviklingsForum

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn