Kvalitetsarbejde - erfaringer fra 20 grundskoler

01-02-2007

EVA har undersøgt, hvilke erfaringer tyve grundskoler har med at sikre, dokumentere og udvikle kvaliteten af undervisningen i forhold til de krav, der fremgår af folkeskoleloven. Temaer i rapporten er: skoleledelsens organisering af kvalitetsarbejdet, lærernes organisering i team, evaluering, undervisningsdifferentiering og skriftligheds-kultur.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-367-2(pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole