Den afdelingsopdelte skole

01-02-2007

EVA præsenterer i denne rapport et billede af udbredelsen af afdelingsopdelte skoler i Danmark og en analyse af seks danske skolers erfaringer med at være afdelingsopdelt.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-426-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole