Diplomuddannelserne - Fleksibilitet og gennemsigtighed

25-08-2007

EVA har undersøgt, om diplomuddannelserne er gode nok til at møde arbejdsmarkedets behov for efter- og videreuddannelse for voksne. Vi kigger bl.a. på om uddannelserne er erhvervsrettede nok, og om deres indhold og tilrettelæggelse tager udgangspunkt i deltagernes erhvervserfaring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2007

ISBN: 978-87-7958-420-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse