Samspil mellem forskning og profession – udfordringer og muligheder

29-09-2006

EVA har i dette hæftet - og med en konference - samlet op på nogle bud på forskningstilknytning og samarbejde mellem forskningsmiljøer og de mellemlange videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-317-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse