Almen studieforberedelse og studieområdet - Grundforløbet 2005

08-09-2006

EVA følger over tre år, hvordan tre stx-skoler, to hhx- og to htx-skoler planlægger, tilrettelægger og evaluerer almen studieforberedelse (AT) og studieområdet. Denne rapport handler om AT og studieområdet i grundforløbet; et forløb der udgør det første halve år i de treårige gymnasiale uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-283-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse