Almen studieforberedelse og studieområdet - Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

08-09-2006

Hæftet bringer erfaringer videre fra syv gymnasieskolers arbejde med at tilrettelægge og gennemføre almen studieforberedelse og studieområdet i grundforløbet. Hæftet er tænkt som inspiration til gymnasieskoler generelt og som en appetitvækker til selve rapporten.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-293-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse