Læringsmiljøer i folkeskolen

02-10-2006

Evalueringen belyser, hvordan skoler planlægger, etablerer og udvikler læringsmiljøer, som fremmer elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen fokuserer på især fire forhold: skolens læringssyn, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskultur på skolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-298-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole