Pædagogikum i det almene gymnasium

25-11-2006

EVA har undersøgt de stærke og svage sider ved teoretisk og praktisk pædagogikum i det almene gymnasium. Vi har set på, hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af pædagogikum lever op til uddannelsens mål.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-262-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse