Kvalitetsarbejde på erhvervsskoler

25-11-2006

Hæftet samler skolernes erfaringer med kvalitetsarbejde, der peger på forhold, som skolerne skal være opmærksomme på, når de videreudvikler deres kvalitetssystemer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-296-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse