Gymnasiernes tiltag for tosprogede – tiltag for lige muligheder

23-11-2006

Få inspiration til, hvilke tiltag I som gymnasium kan sætte i værk for at støtte de tosprogede, så de kommer succesfuldt gennem uddannelsen. Hæftet bygger på EVA’s rapport "Gymnasiernes tiltag for tosprogede", der blev offentliggjort 24. oktober 2006.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-320-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse