Auditering af Det Teologiske Fakultet

26-11-2006

EVA har foretaget en auditeringen af Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Vi har undersøgt fakultetets kvalitetsarbejde med forskning og uddannelse. Vi har set på, hvordan kvalitetsarbejdet organiseres og gennemføres, og vi fremhæver dets styrker og svagheder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-279-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Auditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse