Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever

31-03-2006

EVA har undersøgt, hvordan de treårige gymnasiale uddannelser, højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) og højere handelseksamen (hhx) forholder sig til de tosprogede elever på skolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-301-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse