Skolefritidsordninger - Mellem skole- og fritidspædagogik

01-02-2006

EVA har undersøgt, hvordan skolefritidsordningerne bidrager til lærings- og kompetenceudviklingen i skolebørnenes liv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-264-8 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole