Skolefritidsordninger - mellem skole- og fritidspædagogik

01-02-2006

Folderen samler op på de centrale budskaber i EVA's undersøgelse af skolefritidsordninger. Vi ridser en række af konklusionerne op. Vi håber, at folderen kan bruges i det løbende arbejde med at videreudvikle SFO – både på nationalt, kommunalt og lokalt plan.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

ISBN: 87-7958-274-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole