Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner - delrapport

04-04-2006

Pædagogiske læreplaner blev indført ved lov på dagtilbudsområdet i 2004. Denne rapport er den første del af evalueringen af loven om pædagogiske læreplaner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2006

Opdragsgiver: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (Evalueringen er udført af et konsortium bestående af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), NIRAS-konsulenterne, AKF og Udviklingsforum)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn