Læsning i folkeskolen - Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

12-09-2005

Få inspiration til, hvordan I som kommuner, skoleledere og lærere kan gribe det fortsatte arbejde med at udvikle læseundervisningen an. Og få nogle bud på, hvordan viden om læsning bedre kan komme i spil i skolernes daglige arbejde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-248-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Læsning

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole