It på de gymnasiale uddannelser

12-09-2005

EVA har afdækket, hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis på de gymnasiale uddannelser. Vi har også kigget på, hvordan arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer påvirkes.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-241-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse