Fokus på læring

19-10-2005

EVA udgav i 2004 to rapporter, der fokuserer på evalueringskulturen i folkeskolen. I denne folder er der samlet nogle af de råd og anbefalinger, EVA i de to rapporter gav til de tre niveauer; kommunen, skolelederne og lærere.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole