Folkeskolelærernes efteruddannelse - en undersøgelse af udbuddet

31-05-2005

EVA har undersøgt omfanget af udbudte og oprettede efteruddannelseskurser til folkeskolens lærere. Undersøgelsen omfatter kurser, udbudt på amtscentre for undervisning (ACU'er) og centre for videregående uddannelser (CVU'er). Formålet med undersøgelsen er at undersøge konsekvenserne af ændringen fra central styring til markedsstyring for udbuddet af efteruddannelse til lærerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-249-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse