Kommunernes kvalitetssikring af folkeskolen - mellem tilsyn og kvalitetsudvikling

01-02-2005

Evalueringen har til formål at vurdere kommunernes kvalitetssikring af folkeskolens undervisningsvirksomhed med udgangspunkt i deres håndtering af tilsynsforpligtelsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-230-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole