Videregående engelskuddannelser

21-08-2005

EVA har afdækket, hvordan videregående engelskuddannelser arbejder med kompetencemål og niveaubeskrivelser på bachelor- og kandidatuddannelserne. Vi har også kigget på, hvordan uddannelserne sammentænker kompetencemål og niveaubeskrivelser med undervisnings- og eksamensformer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-999-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Engelskundervisning

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse