Kortlægning af universiteternes danskkurser for udenlandske studerende

31-08-2005

EVA har i 2004-2005 kortlagt universiteternes danskkurser for udenlandske studerende. Kortlægningen samler viden til inspiration og erfaringsudveksling universiteter imellem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-247-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse