Køn, karakterer og karriere - Drenges og pigers præstationer i uddannelse

29-08-2005

I hvilken grad er der forskel på, hvordan drenge og piger klarer sig i grundskolen og på ungdomsuddannelserne? Hvilke årsager kan der være til eventuelle forskellene mellem kønnenes præstationer, og hvilken betydning har de for drenges og pigers videreuddannelse. Den danske undersøgelse tager bl.a. udgangspunkt i en registeranalyse af elevers eksamensresultater og højeste fuldførte uddannelsesniveau. Fire eksperter har kommenteret registeranalysens resultater set ud fra hver deres faglige synsvinkel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-220-6

Opdragsgiver: Nordisk Skolenetværk og EVA

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole