Censorinstitutionen

19-08-2005

EVA følger op på de væsentligste konklusioner fra Evalueringscenterets undersøgelse af censorinstitutionen i 1998 for at kortlægge udviklingen på området. Den danske models styrker og svagheder bliver perspektiveret ved en sammenligning med den britiske og den norske censormodel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

Opdragsgiver: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Censorordningen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse