Journalistuddannelserne

25-09-2004

Evalueringen vurderer kvaliteten og sammenligneligheden af journalistuddannelserne på Danmarks Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-140-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse