Undervisningsdifferentiering i folkeskolen

19-10-2004

Evalueringen ser på hvad skolerne forstår ved begrebet undervisningsdifferentiering, hvilken betydning organisatoriske, strukturelle og fysiske forhold har for tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning, og hvordan lærerne tilrettelægger og gennemfører en undervisning der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-162-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole