Skoleudvikling i Chicago - Danske perspektiver

30-10-2004

Formålet med projektet er at stimulere til skoleudvikling i Danmark ved at formidle erfaringer og viden om skoleudviklingen i Chicago.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-131-5 

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole