Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i det almene gymnasium

19-10-2004

Undersøgelsen belyser ledelsesbegrebet og lederrollen i de gymnasiale uddannelser i forhold til såvel den pædagogiske udvikling som de krav, der følger af den kommende gymnasiereform.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-139-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse