Engelsk i gymnasiale uddannelser

26-10-2004

Rapporten afdækker og vurderer elevernes afgangsniveau i engelsk på tværs af de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) og belyser deres arbejde med kvalitetssikring- og udvikling af faget engelsk.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-168-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse