Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

27-11-2004

Evalueringen belyser arbejdet med at sikre og udvikle erhvervsuddannelserne, så de giver eleverne grundlag for deres fremtidige arbejdsliv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-150-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse