Skriftlighed i gymnasiet

26-04-2004

Evalueringen ser på arbejdet med skriftlighed i gymnasiet både på skoleniveau og i de tre fag dansk, samfundsfag og biologi.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2004

ISBN: 87-7958-157-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse